Nå har Nye Veier landet på tunnelløsning for E6 ved Støren

foto