Her på dette tettstedet er det flere kommunikasjonsårer, og nederst er et vassdrag der det er mulig å ta seg fram ved hjelp av årer. Tettstedet er et knutepunkt for jernbanedrifta med togspor som går i ulike retninger. Brua tar de forbipasserende over Gaula, og så kan de veifarende velge å reise til en campingplass eller til et område med boliger og landbruksvirksomhet.

Om du vet hvilket tettsted vi tenker på, kan du sende SMS med kodeord TB HVOR, svaret ditt, navn og adresse til 2399 innen onsdag 15. juni. Det er gratis å delta i konkurransen bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende SMS. Vinneren kunngjøres neste fredag.

Riktig svar på forrige ukes konkurranse var Ler (i gamle Flå kommune). Trine Eidsmo fra Soknedal er trukket ut som vinner.