En kontroll Skatteetaten har foretatt av kilenotfiskerne rundt Trondheimsfjorden, viser at 20 grunneiere ikke har selvangitt kompensasjonen de fikk i 2005 og 2006 for å avstå fra fisket.

Fra 2005 har omtrent 80 rettighetshavere ved fjorden fått over 4 millioner kroner årlig i kompensasjon mot å avstå fra kilenotfisket, utbetalt av organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden".

Til sammen er utbetalinger på over 1,5 millioner nå ilagt tilleggsskatt.

- Den vanlige reaksjonen er 60 prosent tilleggsskatt, og uten at jeg kan si det helt sikkert, vil jeg tro det er den reaksjonen disse vil få, opplyser seksjonssjef Britt Inger Ileby hos Skatteetaten.

Tilleggsskatten beregnes ut fra den summen som skulle blitt betalt i skatt.

- I praksis betyr det at så godt som hele fortjenesten forsvinner, sier Ileby.

Nå vurderer Skatteetaten å gjøre tilsvarende kontroll for 2007.

- Det kommer litt an på hva som er oppgitt på selvangivelsene. Hvis noen får dårlig samvittighet, er det ikke er for sent å tilleggsrapportere selv om selvangivelsen er levert. Ved å gjøre dette slipper man tilleggsskatt, sier Ileby.