Ved Melhus lensmannskontor er ikke kirkebrannen på Hølonda natt til 6. juledag i fjor glemt. Etter mange avhør og grundige tekniske undersøkelser, sto politiet rådløse, i hvert fall tilsynelatende.

Føler utrygghet

Nye utrivelige tildragelser ved kirka senere, har ført til at folk på Hølonda fortsatt føler utrygghet, og temaet hærverk ved kirka og kirkebrann er et stadig tilbakevendende tema.

Melhus lensmannskontor opplyser at etter mange avhør delvis med bakgrunn i lokale tips, samt flere tekniske spor, står de fortsatt på bar bakke.

Blant sporene som ikke har gitt de nødvendige resultatene, er det fingeravtrykk som det ikke er registrert "treff" på foreløpig. Skulle det en dag dukke opp et treff der, vil saken bli gjenopptatt.

Fest og brann

Politiet holder for øvrig kortene nokså tett til brystet når det gjelder brannsaken, men opplyser at de ikke har ledetråder som knytter lokalt utpekte mistenkte til saken. Ei heller har de ledetråder mot festmiljøet i bygda, dette med bakgrunn i at det var fest på Korsvegen kvelden og natten kirka ble påtent. Men fortsatt holdes alle muligheter åpne, og saken synes derfor ikke glemt om enn aldri så mye henlagt.

BRANN I 2006: Ved Melhus lensmannskontor er ikke kirkebrannen på Hølonda natt til 6. juledag i fjor glemt.