Den er over to meter høy og med en omkrets på nesten 11 meter. Maurtua på Garli har dimensjoner.

Kjempen ble oppdaget for noen år siden. I fjor tok lærer Nils Magne Granmo med seg 7. klassingene ved Soknedal skole på en markatur til den store maurtua. Denne uka var disse elevene, som nå går på ungdomsskolen, tilbake igjen, sammen med gammellæreren sin og klasse 4B fra Soknedal skole.

Med seg hadde de Torstein Kvamme fra Norsk institutt for skog og landskap som tok turen for å kontrollmåle maurtua, som er påmeldt i den landsomfattende konkurransen som Skog og landskap og Det norske Skogselskap går sammen om. Den ble nå målt til å ha en høyde på 2,17 meter på det høyeste, og en imponerende omkrets på 10,97 meter.

- Maurtua var faktisk noe høyere i fjor, sier Nils Mange Granmo. Det er synd at noe har skjedd i toppen på den siden den gang Det hadde vært moro om den kommer et godt stykke opp på lista for de største på landsplan. Elevene er spente på hvordan resultatet blir til slutt.

Det kan være vanskelig å anslå alderen, men såpass store tuer tar det mange år å bygge opp, selv om de som bor der blir titulert for å være skikkelige arbeidsmaurer. Ved hogst kan mange av de store maurtuene forsvinne, for det gir ofte endringer i mattilbud, lys og varme.

Ei maurtue er et fantastisk byggverk som er et friskt innslag i skogen. Særlig barn har stor interesse av å studere livet i maurtua. Dessuten så spår det godt vær hvis mauren klatrer til topps på kvisten.

HVOR STOR ER TUA TRU? Ved å legge et tau rundt maurtua kom en fram til at omkretsen på maurtua var på hele 10, 97 meter.