Taperne på kravet om vannmåler er husstander der det bor mange i et lite hus fordi de har vunnet på dagens ordning. Barnefamilier skal komme ut omtrent som i dag, mens enslige eller små familier i et stort hus vil bli vinnerne. Klungerbo sier at de som bor i store hus og er få i familien, i dag betaler for mer vann enn de bruker.

Kravet om vannmåler ble vedtatt under siste kommunestyremøte i Melhus, og i forskrift om vann- og avløpsgebyrer står det at vannmåleren må være installert innen 1.1. 2008. Kommunen skal arbeide for å få installert vannmålerne i perioden 1.1.2006 til 31.12.2007.

Ingen vannmangel

I Melhus kommune er det ingen vannmangel, og det er ikke for å få folk til å spare på vannet at kommunen nå krever vannmålere.

- Vannmåler er et mer rettferdig system og på samme måte som for strøm og telefon, sier Klungerbo.

Fikk kjemperegning på 18.000 kroner

Ikke alle føler seg trygge på at vannmåleren viser det faktiske vannforbruket, men virksomhetsleder Terje Klungerbo viser til at vannmålere som regel viser for lite.

At Arnt Johan Eidsmo på Kvål fikk ei gigantregning for vannforbruket, mener kommunen er riktig etter de kontroller som er foretatt.

- Vi sendte den omtalte vannmåleren til Eidsmo til Oslo, og den er prøvekjørt i et laboratorium. Ingen fant noe feil på den. I de fleste tilfeller der det er feil på vannmåleren, stopper den. Leverandøren kan ikke huske at noen vannmålere av denne typen viser for mye, men heller for lite, sier virksomhetsleder Terje Klungerbo.

Les mer i papirutgaven lørdag 3. desember

PÅBUDT: Unnlater en å installere vannmåler, kan det koste dyrt. Kommunestyret har vedtatt at den som ikke monterer vannmåler, må betale 25 prosent i tillegg.