Den berusede briten i 40-årene som truet med en hammer under gudstjenesta i Melhus kirke, har fått 10.000 kroner i bot.

Politiførstebetjent Rune Røddesnes ved Melhus lensmannskontor opplyser at mannen har fått bota på grunn av forstyrrelse på offentlig sted.

- Vi håper at dette var et engangstilfelle, og dette skjer ikke så veldig ofte, sier Røddesnes.

Det var under søndagens gudstjeneste med dåp og 50-årskonfirmanter, at en mann opptrådte truende. Han skal ha hatt med seg en hammer, og han skal ha ropt ut mot de frammøtte. Biskop Tor Singsaas ledet gudstjenesta, og han forsøkte å få roet ned mannen. Flere følte seg utrygge, og politiet ble varslet.

Nå har altså mannen fått 10.000 kroner i bot.

Politiførstebetjent Røddesnes sier at folk skal være varsomme med å gripe inn overfor rusede personer, og at det er bedre å være et bra vitne i etterkant. Det gjelder særlig på utesteder, opplyser Røddesnes.

- Vi ønsker at dørvakter skal være egnet til å ta hånd som denne type personer. En kan selv fort pådra seg straffeansvar, sier Røddesnes.

Les også: gikk mot biskopen med hammer i hånda