Disse lag og foreningene i Gauldalen har søkt om korona-hjelp