27. juni går fristen for å gi anbud på bygging av E6 Soknedal, og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) er spent på hvordan den lokale interessen er.

Leverandørnettverk

Næringsforeningslederne Aina Midthjell Reppe og Hans Petter Øien Kvam tror lokale bedrifter har muligheten til å få oppdrag i en eller annen form.

- I nesten to år har vi jobbet med leverandørnettverk, og vi har oppfordret bedrifter til å sende inn forslag på det de kan bidra med. Under informasjonsmøtet for E6 Soknedal fikk vi presentert hva bedrifter kan levere, sier Øien Kvam.

Går sammen

Tilbakemeldingene de to lokalavdelingene av Næringsforeningen i Trondhemsregionen har fått, er at bedrifter har gått sammen for å bli store nok til å kunne gi tilbud.

- Dette er helt fantastisk. Det er eksempler på at bedrifter som konkurrerer, har gått sammen om tilbud og vi liker at næringslivet i Gauldalen tenker sammen. Hvis flere bedrifter i Trøndelag gikk sammen, kunne de ha blitt store nok til å gi tilbud på veiprosjekter som E6 Soknedal, sier Øien Kvam.

Øien Kvam nevner E6-bygginga på Klett som eksempel på at lokale bedrifter kan komme i betraktning.

- Vi fikk presentert ei liste over bedrifter før E6 mellom Trondheim og Melhus skulle påbegynnes, og vi ser at Solberg Maskin ble med, forteller Øien Kvam.

Aina Midthjell Reppe hadde ikke anledning til å gi en kommentar da Trønderbladet var på næringskonferansen.

Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen forteller at det pr. 15. juni ikke er kommet inn noen tilbud, men han er likevel ikke bekymret. Erfaringa er at tilbudene som regel kommer rett før fristen. Johsen opplyser at en konstellasjon er i kontakt med vegvesenet om et felles tilbud innen elektro.