- Si at dere er fra Orkdal, sa Mikal Kvaal (H) under kommunestyremøtet i Melhus tirsdag kveld som et utspill om fylkesmannens syn på dyrkajord i Melhus.

Mekling

Kvaal mener at fylkesmannen driver forskjellsbehandling, og at Orkdal og Trondheim slipper billigere unna enn Melhus når det skal mekles om bruk av dyrkajord til andre formål enn matproduksjon. Rådet hans var altså at kommuneledelsen i Melhus skal si at de kommer fra Orkdal når de skal til mekling i saker der fylkesmannen har kommet med innsigelser på bruk av dyrkajord.

– Dere må ta et oppgjør med fylkesmannen, mente Kvaal.

Høyrepolitikeren som sitter i kommunestyret og er leder for komité for teknikk og miljø, sikter til fylkesmannens ja til at Norsk Kylling kan bygge fabrikk på dyrkajord i Orkdal, og at Trondheim kan bruke områder som Rotvoll og Overvik til utbyggingsformål.

– Her i Melhus fikk vi ikke bruke ett mål dyrkamark til erstatningstomt for et E6-offer på Lundamo. Dette målet blir ikke pløyd opp, og gror ned. Fylkesmannens nei er helt uforståelig når en ser hva som skjer i Trondheim, sier Kvaal til Trønderbladet.

Les mer om om at formannskapet sa ja til erstatningsstomta

Jernbaneovergang

Utspillet kom i forbindelse med en sak i kommunestyret om en jernbaneovergang på Lundamo. Bane Nor har arbeidet i snart fire år for å få sanert vekk en farlig jernbaneovergang, og nå var det på nippet at kommunestyret utsatte saken etter at Senterpartiet uttrykte betenkeligheter med bruk av tre mål dyrkajord når det skal bygges en vei som erstatter jernbaneovergangen.

Ola Solberg (Sp) mente det var en fin sak å få vekk planovergangen, men at flere burde være opptatt av å bevare matjorda. Han foreslo på vegne av Senterpartiet at Bane Nor enten måtte sette av penger slik at den berørte grunneieren kan opparbeide nytt areal som erstatning for de tre målene som forsvinner eller at Bane Nor setter at 100 kroner pr. kvadratmeter i et fond.

– Gauldalen har ikke mer areal å ta av, sa Solberg.

Svein Evjen (H) pekte på at det står i saksframlegget at matjord som blir gravd vekk som følge av veien som skal erstatte overgangen, kan legges på annen del av den berørte grunneierens eiendom.

Da det kom signaler fra Melhuslista og Arbeiderpartiet om at de ikke ville støtte forslaget om å stille vilkår til Bane Nor, trakk Senterpartiet saken og bebudet at partiet vil stille en interpellasjon senere for å få en prinsippdebatt om bruken av dyrkajord i Melhus. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen Sanden, og det er dermed grønt lys for at Bane Nor kan legge ned planovergangen.