Ordfører Jan Håvard Refsethås fra Holtålen ønsker å styrke samarbeidet mellom de seks kommunene i Sør-Trøndelag. Han grep sjansen onsdag under matmessa Grüne Woche i Berlin, hvor ordførere fra sørfylket var en del av den trønderske delegasjonen.

Sterke i sør

Refsethås utfordret de seks kommunene i «den røde bataljonen» til å stå sammen under Trøndersk Matfestival 2018:

- Trøndelag Sør skal bli den nye, sterke regionen i Trøndelag, sier Refsethås i en pressemelding fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

- Vi har hatt noen møter for å se på felles samarbeidspunkt, og nå vil vi gjøre matsamarbeid. Vi må lære av Den Gyldne Omvei. Der har produsentene, serveringssted og kommunen et unikt samarbeid, som gjør dem til en sterk reiselivsdestinasjon, sa Refsethås i et innlegg for den trønderske delegasjonen i Berlin.

Rennebuordfører Ola Øie er glad for forslaget: - Det er glimrende med et samarbeid mellom kommunene i den sørlige delen av Trøndelag. Vi har store ressurser innen skog, mat og reiseliv. Spesielt gledelig er det at Melhus ser verdien i et slikt samarbeid.

- Viktigere enn Trondheim

For Gunnar Krogstad er det naturlig å rette blikket sørover: - Når det gjelder mat og reiselivsopplevelser er det viktigere for oss med et samarbeid med Trøndelag Sør, enn Trondheim, sier melhusordføreren.

Ordfører Kirsti Welander i Oppdal er positiv til samarbeidet, men er tydelig på at Trøndelag Sør ikke skal bli et nytt merkenavn: – Både Røros og Oppdal er etablert som sterke regioner som må bevares. Vi er positive til et samarbeid på tvers av kommunene, som underbygger allerede eksisterende merkevarer.

Mat og opplevelser

Trøndelag fylkeskommune har bidratt til et forprosjekt innen nærings- og bostedsutvikling. Mat og opplevelser blir den viktigste satsinga i dette prosjektet. Guri Heggem fra Rørosregionens Næringshage er med i prosessen:

– Trøndelag Sør er en politisk konstruksjon av kommunene i sørdelen av Trøndelag fylke. Reisen til Berlin er en studietur for kommunene, som nå skal finne ut hva som er felles for dem, sier Heggem.

Bli enige

- Utmarksforvaltning, fritidsboliger, nasjonalparker og matproduksjon er næringspolitiske tema som kommunene kan samarbeide om. Nå skal ordførerne bli enige om hvordan de kan få til en felles satsing på Trøndersk Matfestival, mener Heggem.

TRØNDERSK MATFESTIVAL: Inger Mærk fra Melhus hadde storsalg av lefser på matfestivalen i august 2017. Til venstre står Linn Elise Kojedal og Svanhild Olsen. Flere tar nå til orde for at de seks kommunene sør i Trøndelag står sammen under Trøndersk Matfestival 2018.

Grüne Woche