Koronaviruset: Kommuneoverlegen forklarer hvorfor det ikke kan være massetesting