NAFs ferske tall viser at tre av fire nordmenn bruker refleks, men det er store forskjeller på alder, kjønn og bosted.

– Kvinner er flinkere enn menn til å bruke refleks. I tillegg ser vi at begge kjønn blir flinkere når de kommer i 30-åra, og det har nok sammenheng med at de får barn i den alderen og føler et større ansvar, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Statistikken viser at refleks redder liv. Statistikk viser at mangel av refleks som oftest fører til et tragisk utfall. Undersøkelsen NAF har gjennomført viser at det er store forskjeller i refleksbruken rundt omkring i landet.

Nord-Norge utmerker seg både når det gjelder refleksbruk og type som brukes. Det er tydelig at jo lenger fra sentrale strøk med gatebelysning man kommer, dess bedre er refleksbruken.

I Nord-Norge bruker hele 92 prosent av de spurte refleks, mens i Oslo er det bare litt over halvparten som gjør det. Refleksvest er den mest brukte reflekstypen i nord, mens den nesten ikke brukes i Oslo. Tallene fra andre områder med mørke veier og lite gatebelysning, viser også at dette har stor effekt på bruken av refleks.

- I de områdene hvor mange bruker refleks, brukes også den mest synlige reflekstypen, nemlig refleksvesten. Dette funnet understreker at der folk ser viktigheten av refleks, der bruker de den typen som synes best, slår Sagedal fast. – Refleks er viktig for sikkerheten også der det er mye gatebelysning. Sjåførene ser deg raskere med refleks. Oslo-folket må rett og slett skjerpe seg, avslutter hun.

Tips om bruk av refleks:

Refleks bør brukes av alle i husstanden, også hunden. Det finnes vester til både tobente og firbente.

Heng refleksen i knehøyde for å motta mest mulig lys fra billyktene.

Refleksvest er best.

Bruk gjerne to reflekser for å bli sett fra begge sider når du krysser veien.

Legg reflekser i lommene på alle jakker så de er tilgjengelige når du trenger dem.

Bytt ut gamle og ripete reflekser reflekser.

Bruk hvite eller gule reflekser. De reflekterer best.

Husk den påbudte refleksvesten i bilen.