Det kreves 30 treningsskudd for å jakte på statsallmenning, og jeger somskal være med tilsynsjeger skal forevise erklæring, melder fjellstyrene. Reserver som ønsker eventuelole ledigefellingstillatelser må møte ved tildeling av fellingstillatelser i de respektive områdene. Fellingstillatelse og jegerkontrakt skalunderskrives på stedet.

Det er mulig å danne jaktlagsom tidligere, og bevis for betaltjegeravgift og skyteprøve skal forevises før tildeling av tillatelse. Priser for årets jakt er 3.700 kroner  for stor bukk, 2.200 for liten bukk, 2.000 for simle og 900 kroner for kalv.

Alle jegerefår ett eksemplar av årets utgave av bladet "Villreinen".

TREKNINGSLISTE BUDAL FJELLSTYRE:

STOR BUKK
1HÅVARD SÆTERMO
2MARTIN STORLI
3PER ARNULF BAKKEN
4MARIT SOLEM
5KRISTIN MARIE LYNG
6KRISTOFFER HYTTEHAUG
7ELI HAUGUM
8OLAV SVARDAL
LITEN BUKK
1OLE NORDLØKKEN
2SVERRE STAVERLØKK
3SVERRE FOSSUM
4TORBJØRN LILLELØKKEN
5HANS RØNNING
6INGVILL OLSEN
7ATLE IDAR HOW
8SVEN TORE SVARDAL
9OLA BJØRNEVOLD
10OLE KJELLÅS
11JOAR BAKKEN
12BJØRN IVAR BERG
13SVEND HOV
14SVEN VINSNESBAKK
15KJELL IDAR MOEN
16KJELL IVAR HOW
SIMLE
1VEGARD LILLEBUDAL
2STORLI LARS GUNNAR
3TORSTEIN INDSETH
4NILS INGE BAKKEN
5STORLI OLAV M
6PER ERIK SØRLØKKEN
7TOVE KOLSTAD
8VEGARD B. KONGSVIK
9MARTIN SOLBERG
10OLAV O. STORLI
11ANDREAS LILLEBUDAL
12KJELL STORLIMO
13ARVE SØRLØKKEN
14ODD VÅRVIK
15SARA ENODD
16ODD SVARDAL
17LEIF STORLI
18HELGE STORLI
19JON KETIL BJØRNEVOLD
20DANIEL STORLI
21PER THORE PEDERSEN
22SISSEL STORLI
23VEGARD SVARDAL
KALV
1HILDE SLAATELID
2JENNY ENODD
3ODD FLØTTUM BONES
4HALVOR BONESVOLL
5ESPEN KRIGSVOLL
6TOMMY FORSELIUS
7STÅLE SOLEM
8INGE RØNNING
9LARS OLE LILLEBUDAL
10JOHN MAGNE SOLEM
11PETTER BROEN
12MORTEN SVARDAL
13ODD IVAR RØNNINGSGRIND
14BERIT BROEN
15ARNT SØRLØKKEN
16JENS OLAV HOV
17BJØRN M BJØRKAN
18TROND ARNE KRIGSVOLL
19ARIL RØTTUM
20LILLIAN BAKKEN
21ARNT KOLSTAD
22ODD EINAR RØNNINGSGRIND
23JOAR RØTTUM
24JAN SVERRE BUBERG
25GILBERG ARNSTEIN
26TERJE TOVMO
27EVEN INDSETH
28KAREN GILBERG
29ANNE KJØREN BONES
30KNUT ØYAN
31INGRID BRANDEGG
32OLAV HYTTEN
33PER BJARNE BONESVOLL
RESERVER
1ANITA KRIGSVOLL
2KNUT STORRØ
3EINAR SVARDAL
4GEIR HOV STORLI
5SVEIN BUDAL
6IDAR MOEN
7OLAV REIDAR SOLBERG
8GURI BROEN
9JAN MAGNAR GYLLAND
10STINE KRIGSVOLL
11KRISTIAN RANES
12MAGNE STORLIMO
13ARNSTEIN MOEN
14HANS STORLI
15JAN ARNE BERDAL
16TORE SVARDAL
17EGIL SOLEM
18MAGNE GILBERG
19SIGRID ANTONSEN
20TORLEIF ENLID
21LARS HYTTEHAUG
22MAGNAR LØKKESMO
23ODD ENDAL
24HANS RØNNINGSGRIND
25STEINAR BONES
26MORTEN SØRLØKKEN
27PER ARNE STORLIMO
28ANDERS BUDAL JR.
29JORID E. BJØRNEVOLD
30TERJE PEDERSEN
31OLE RØTTUM
32NILS KRISTIAN STORRØ

TREKNINGSLISTE SOKNEDAL FJELLSTYRE:

STOR BUKK
1JOHN JARLE GORSETH
2ARILD BERDAL
3TROND INGE NYHUS
LITEN BUKK
1INGULF ANDERSEN
2INGMUND SOLBERG
3JAN GISLE GRANMO
4PER GUNNAR FOSSUM
5KARI SOLBERGLØKK
6OLA JOAR SUNDLI
SIMLE
1JORUNN SOLBERG JOHANSEN
2MORTEN M SOLBERG
3STEIN PETTER HAUGEN
4JON KRISTIAN GRANMO
5JAN IVAR JOHANSEN
6JON PRESTHUS
7ARNT JOSTEIN BUUM
8TRYGVE STENSÅS
KALV
1VEGARD AASENHUS
2DAVID FRIDEN
3ARE EGIL SOLBERG
4ROBERT AUNE SOLBERG
5LISE SUNDLI
6OLE ELIAS SÆTER
7OLA ØSTHUS
8ODD BØRSET
9EGIL HAUGEN
10EMIL KÅRE FAGERBÆK
RESERVER
1ASLE OLAV LØKKEN
2HEGE MERETHE GORSETH
3GISLE ANDRE BERDAL
4FRANK EIDSTUMO
5OLE ESKIL SOLBERGLØKK
6GAUTE SOLBERG JOHANSEN
7ERLEND STENBRO
8ANNE JORUNN BYGGSTØYL
9ODDVEIG BØRSET
10KÅRE MERKET

TREKNINGSLISTE SINGSÅS FJELLSTYRE:

STOR BUKK
1PER INGAR TROØIEN
2OLE JØRGEN AUNE
3INGEBRIGT HUUS JR
4ØYSTEIN MALUM
LITEN BUKK
1KARLA REFSETH
2ARNT EGIL AUNE
3BJØRN IDAR VINSNESBAKK
4ROLF INGE GYNNILD
5INGRID ØYAN
6HENNING WESTRUM
SIMLE
1PETTER DIGRE
2MORTEN ENGEN
3STEIN ARNE ÅSVOLL
4MAGNE JOHNSEN
5MARTIN WINSNES
6PER HINSVÆRK
7ODD TOROLF LEIN
8INGEBRIGT TORMOD HUUS
9INGAR GRAVROK
10LARS FOROS
11HANS FORODDEN
KALV
1ARNT REFSETH HAGEN
2JAKOB WINSNES
3MARIT HUGDAHL
4MADS DALBAKK LYSEVOLD
5PER ARNE HERRESKILBRED
6LASSE JONASSEN
7BÅRD VINSNESBAKK
8CECILIE FYHN
9HANS DIGRE
10HELGE MALUM
11ANNHILD ENLID
12ÅGE WESTRUM
13TORBJØRN DYBDALSBAKK
14ARNE MALUM
15HANS MARTIN HEGSETH
RESERVER
1NORVALD KIRKHUS
2JENS MALUM
3ROY JOHNNY LUNDVOLL
4STEIN BIRGER HERMO
5KETIL AUNØIEN
6ROGER ENLID
7HÅVARD FOROS
8KJELL PRYTZ
9LEIDULF ENLID
10GUDMUND REFSETH
11RONJA FYHN FOROS
12KARL IVAR REFSETH
13ANITA REFSETH