Reiel Folvens kongstanke om å motivere barn og unge til å interessere seg for teknologiske fag, avfødte i fjor etableringa av Teknoland.no på Lundamo. Dette er helt i tråd med signaler fra Undervisningsdepartementet, som via et såkalt ¿kvalitetsutvalg¿ har anbefalt innføring av teknologiske fag i alle ungdomsskoler. Planlegginga av slike fag har likevel gått tregt, når en ser bort fra en del trondheimsskoler.

Da Folven som er "far" til Teknoland i høst fikk en henvendelse fra Gåsbakken skole, som ønsket å lage et "forskerrom" for elvene, kom det som kallet for den folvenske ånd. Lærer Olav Rønningsbakk kontaktet Teknoland for å få ideer til et forskeropplegg, og de ble enige om at Teknoland skulle utvikle en mobil samling med utstyr og oppgaver som elevene på Gåsbakken skulle få å "bryne" seg på.

Pilotprosjekt

Trønderbladet var til stede og inspiserte pakkinga, og kunne ved sjølsyn konstatere at oppgavene og utfordringene grunnskoleelevene på Gåsbakken og sikkert ved flere skoler etter hvert får å hanskes med, både er morsomme, utfordrende og ikke minst, lærerike.

Vi kan nevne digitalt mikroskop som forstørrer 200 ganger, allehånde måleutstyr fra pulsmåler til tommestokk, vekt og termometer. Stort utvalg elektriske maskiner som skal plukkes i stykker og settes sammen igjen. Noe av poenget er at eleven skal se hva som er inni, og skjønne hvorfor det er der og hvordan det virker.

Blant de kreative oppgavene fant vi mellom annet en kakebake-oppgave, der en spesiell "Hølondkjeks" skal finnes opp, utformes og innpakkes på salgsfremmende måte.

For framtida

Dinesen og Fagerli har undervisningsminister Kristin Clemens ord på at det de driver med, er det framtidas Norge virkelig trenger, og at teknologiske fag er på full fart inn i skoleverket.

Dessverre synes det som store deler av skoleverket ennå ikke har oppfattet signalene, mener Dinesen, som også synes at skolene i Melhus har vært nokså passive i dette spørsmålet. Særlig med tanke på at de har Teknoland i sin midte. Dinesen sier at teknologiske fag vil få stor verdi for rekrutteringa av tekniske fagpersonell. Han ser stor verdi i det forskersettet som Teknoland nå har utviklet for Gåsbakken skole.

Han innser at det vil ta lang tid før det blir nok motivering og midler til å innføre teknologiske fag i barneskolen. Men i mellomtida vil slike sett med en blanding av fysikkoppgaver, teknologi og lek være en ypperlig erstatning. Han planlegger å besøke Gåsbakken når utstyret er tatt i bruk.

Dinesen tror landsdelen vil ha stor nytte av Teknoland som et komplettering av vitensenter i Trondheim.

Pilotprosjekt: Reiel Folven sjekker pakkinga av det aller, aller første juniorforskersettet, som Teknoland i går sendte av gårde til Gåsbakken skole, som får æren av å bli en pilotskole i denne forbindelse. Folvens mål er mobile forskersett i alle landets kommuner til fremme av teknisk innsyn og interesse hos de unge.