Bedriftsundersøkelsen for Sør-Trøndelag i 2008 viser et rekordhett arbeidsmarked. Aldri før har så mange bedrifter forventet å øke bemanningen det neste året, og rekrutteringsproblemene er større enn noen gang.

Ingen av de tidligere bedriftsundersøkelsene til NAV Sør-Trøndelag kan vise til like høye tall. Nettoøkningen i år var på hele 29,8 prosent mot 26,1 prosent i fjor. Tilsvarende melder flere sørtrønderske bedrifter om rekrutteringsproblemer. 42 prosent av bedriftene i fylket sier de har generelle problemer med å finne relevant arbeidskraft, mens vel 19 prosent sier de er underbemannet som følge av rekrutteringsproblem. Dette er høyere tall enn i fjor da 35,8 prosent av bedriftene hadde generelle rekrutteringsproblem og 16,1 prosent hadde alvorlige rekrutteringsproblem.

De høyeste forventningene om økt sysselsetting er i Orkdals-regionen og på kysten, mens Røros-regionen og Fosen har minst forventninger. Å få tak i arbeidskraft er mest vanskelig i Gauldals-regionen og Røros-regionen, men lettest på Fosen og i trondheimsdistriktet.

Stramt arbeidsmarked

- Vi må helt tilbake til 1987 for å finne lavere ledighet i Sør-Trøndelag. I flere tilfeller legger det begrensninger på kapasitet og produksjon. Imidlertid er resultatene i bedriftsundersøkelsen noe overraskende fordi vi hadde forventet en utflating for sysselsettingsforventninger og rekrutteringsproblemer. Tallene tyder på en større optimisme nå enn for ett år siden, og fremtidsutsiktene for det neste året kan være enda bedre enn hva vi hadde trodd, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Optimisme i alle hovednæringer

Finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting og industrien er næringene som er mest optimistisk for økt bemanning det kommende året. De laveste forventningene har offentlig og privat tjenesteyting. Bygg- og anlegg oppgir de største rekrutteringsproblemene, men har mindre alvorlige rekrutteringsproblem enn i fjor. Industrien varsler også store utfordringer med å få tak i arbeidskraft. Offentlig og privat tjenesteyting som har lave sysselsettingsforventninger, har også minst rekrutteringsproblemer av næringene. Generelt er håndverkere, ingeniører, transportmedarbeidere og helsepersonell yrker med rekrutteringsproblemer. Andre yrker er anleggsmaskinførere, frisører, avløsere og selgere.

Tenk bredt og utradisjonelt

Nesten en av tre bedrifter er villige til å ansette arbeidstakere som krever tilrettelegging på arbeidsplassen.

- I en tid med knapphet på arbeidskraft oppfordres bedriftsledere til å gå bredt ut i sin søken etter nye medarbeidere. Mange som har falt utenfor arbeidsstyrken eller som av ulike grunner ikke har sluppet til i arbeidslivet, har gode ressurser og kompetanse, sier Wigum.