- Vi har holdt oss til loven hele tiden. Det er uriktig å stemple Norsk Kylling som en kjeltringbedrift, sier advokat Jo Gjestvang.

Jo Gjestvang som representerer Norsk Kylling, synes Norsk Kylling er blitt framstilt på en urettferdig negativ måte i media i saken om avlivingsmetodene.

- Jeg vil minne om at det er lov til å søke og til å klage på en avgjørelse i en statlig etat som Mattilsynet, slik vi har gjort i saken om vår slaktemetode, sier Gjestvang.

Da Mattilsynet ikke ville godkjenne den ufullstendige hodekappingen av slaktefuglene hos Norsk Kylling, klaget bedriften på avgjørelsen. I dette tilfellet er det to klageinstanser, Mattilsynets regionkontor som første instans og hovedkontoret som den andre og siste.

Kalkunslakting godkjent til slutt

Gjestvang påpeker at Norsk Kylling fikk medhold i siste klageinstans når det gjelder slakting av kalkun, hvor altså Mattilsynet godtar at hodet ikke kappes helt av. – Hovedkontoret mente at dyrevelferden var ivaretatt, og det viste seg at en del av søknaden vår var blitt feilbehandlet på distriktskontoret og regionkontoret, sier adokaten.

Norsk Kylling fikk altså til slutt medhold når det gjelder metoden for slakting av kalkun, som har vært den samme i alle år, påpeker Gjestvang.

Endret kyllingslaktingen

Når det gjelder kyllingslaktingen, har Mattilsynets hovedkontor som siste klageinstans avvist klagen fra Norsk Kylling. Gjestvang understreker at bedriften med en gang rettet seg etter den endelige avgjørelsen hos Mattilsynet.

- Vi ble kjent med Mattilsynets endelige avgjørelse den 29. april klokka ni, og klokka ti hadde vi endret slaktemetoden på kyllinglinja, sier Gjestvang.

Les også: Norsk Kylling ber om fritak for dagbøter

Arkivfoto