En 18-åring fra Melhus har fått førerkortet inndratt etter skrensing på en parkeringsplass ved et kjøpesenter.

Sør-Trøndelag tingrett har bestemt at førerkortet skal beslaglegges inntil saken mot ham er avgjort. At mannen har bruk for førerkortet for å komme seg til arbeid og venner, la retten ikke vekt på.

- Skrensing er generelt alvorlig, uttaler tingretten i domspapirene.

Etter å ha mottatt klager, satte politiet opp en observasjonspost for å observere sladding/skrensing på en parkeringsplass. Ifølge anmeldelsen ruset mannen motoren i en uoversiktlig sving slik at han fikk sladd på bilen, og skal så ha gjentatt handlingen. Siktede mener at skrensen skyldtes glatt føre, og han har opplyst til politiet på stedet at han ville teste dekkene.