Otaheitivegen kunne denne veien som går ut fra Røddekrysset i Melhus ha blitt det nye gatenavnet. I stedet valgte komite for liv og lære å kalle veien for Røddesbakken.

Hva er så Otaheiti? Det er ifølge kommunens navnekonsulent, en omgjøring av stedsnavnet Tahiti. Hva har så sydhavsparadiset Tahiti med Melhus å gjøre?

Jon Pålsen Nordset fra Klæbu og Marit Ellevsdatter Eidshagen fra Hølonda hadde hørt om Tahiti da de bosatte seg på Rødde i 1863. Den trønderske uttalemåten ble Otaheiti. Husmannsfolket bodde på en liten plass med tre sauer og litt jord til havredyrking og poteter. Husmannsplassen lå i enden av veien som munner ut i Røddekrysset.

- De drømte nok om ei lys framtid, og valgte å døpe plassen etter et paradis i Sydhavet, forklarer navnekonsulent Åsmund Snøfugl i et brev til Melhus kommune.

For å hedre familien som prøvde lykken, foreslo Snøfugl å kalle veien for Otaheitivegen. Men slik ble det altså ikke da komiteen valgte et mer jordnært navn. Røddesbakken lå ved enden av veien, og ble også omtalt som Øvergjerdet.