Rektor Thom Arnesen håper for driften sin del at ansatte ved Støren ungdomsskole ikke blir tatt ut i streik.- Skulle de av våre ansatte som er medlemmer i Utdanningsforbundet gå ut i streik, så vil drifta rett og slett opphøre. Det vil bety at rundt 90 % blir tatt ut i streik, og da har vi ikke sjans til å gjennomføre undervisning, sier han. Han håper i det lengste at Støren ungdomsskole blir forskånet for streiken.- Hvis det skulle bli streik er det ikke sikkert at lærere ved vår skole blir tatt ut, byskolene har en tendens til å bli prioritert i slike situasjoner. Jeg tror det aldri har hendt i moderne tid at Støren ungdomsskole har blitt tatt ut i streik, sier han.Arnesen forteller at streikefaren ikke påvirker forberedelsene og planleggingen av et nytt skoleår.- Vi planlegger normal drift fra skolestart, sier han.