Interimstyret for Skaun samfunnshus starter med utleie av samfunnshuset, og de skal også i gang med kronerulling for å bedre samfunnshusets økonomi. Det forteller Torunn Jacobsen, leder for interimstyret.

- Det blir jo færre og færre samfunnshus. Jeg tror folk i bygda ikke har vært klar over situasjonen for samfunnshuset. Nå ser det positivt ut, sier Jacobsen.

Interimstyret har tro på at det skal være muilg å drive samfunnshuset framover. De åpner nå for utleie, og Jacobsen forteller at folk har meldt fra at de er interessert i å leie til for eksempel konfirmasjoner. Interimstyret er også innstilt på å låne ut samfunnshuset til innendørsfotball og volleyballtrening.

- Ut fra aktivitetskalenderen ser det ut til at vi skal klare det, sier Jacobsen.

Interimstyret skal drive fram til årsmøtet i mars. Under årsmøtet vil det bli lagt fram forslag til vedtektsendringer ifølge Jacobsen. Jacobsen sier at interimstyret er i gang med å kontakte organisasjoner, bygdefolk og bedrifter for å få til en mobilisering for samfunnshuset. De har også store forventninger til kommunestyret.

- Vi er veldig avhengig av bevilgning fra kommunestyret. Kommunen leier jo utrolig mye i Børsa samfunnshus, sier Jacobsen.