Ole Ingebrigt Eid har søkt Melhus kommune om å få sette opp ei utleiehytte ved Gaustadvatnet på Korsvegen, og dette er avslått med seks mot fem stemmer i Melhus formannskap.

Hytta var tenkt plassert i byggeforbudssonen, og Eid hadde planer om å tilpasse hytta spesielt for rullestolbrukere og handikappede. Det kunne også være aktuelt å bruke hytta i forbindelse med leirskole. Eid som er bonde, foreslo at dette kunne sees på som et plusstiltak innen landbruk.

Flertallet ville ikke gi dispensasjon fra byggeforbudssonen, mens Frp, H og Sp støttet et forslag fra Johan Lund Furunes (Frp) om å gi dispensasjon. Dispensasjonsforslaget ble begrunnet med at ønsket om å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede.