Selv med et steinbrudd bare tre kilometer unna, er steinen som blir brukt i Gauldal skole og kultursenter importert helt fra Kina.

- Vi ble overrasket da vi ikke ble valgt, og hadde i grunn regnet med å få levere steinen, sier Magne Hage som er styreleder i Trøndergranitt AS.

Granitt fra Folstadbruddet på Støren er blant annet brukt ved Domus Støren, Norges Bank i Oslo og brosteinsgater i København. Men for Gauldal skole og kultursenter (GSK) ble steinen veid og funnet for lett.

- Jeg vet ikke hvorfor tilbudet vårt ikke var godt nok. Sannsynligvis dreier det seg om pris, men jeg vet ikke hvor stor forskjellen er mellom oss og kinesisk stein, sier Hage.

Ingen miljøgevinst

Magne Hage sier det var snakk om levering av rundt 200 kubikk stein, noe som ville gitt Trøndergranitt en omsetning på rundt en million kroner. For en liten bedrift med to til tre ansatte, ville det ha vært en avtale med stor betydning.

- Vi strever daglig med konkurranse fra Kina. I tillegg hadde det vært litt prestisje å kunne levert stein fra kommunen til det nye bygget på Støren, mener Magne Hage.

Han er skeptisk til at steinen i stedet skal fraktes helt fra Kina.

- Vi vet at forholdene i Kina ikke er bra for verken folk eller miljø. Miljøgevinst blir det heller ikke noe av når steinen skal transporteres helt fra Kina og hit. Vi ligger derimot bare tre kilometer unna, sier Hage.

Han mener at steinen fra Støren kvalitetsmessig er fullt på høyde med den kinesiske.

- Og vel så det. Det har dessuten blitt sagt at den kinesiske steinen trekker til seg vann, og både svenskene og tyskerne har sluttet å importere den type stein, sier Magne Hage.

Prisforskjell

- En komité bestående både av politikere og andre involvert i prosjektet, har diskutert GSK sitt utseende. De tok avgjørelsen om hvilken stein som skulle brukes. Opprinnelig var det ønskelig å bruke stein fra Støren, forteller ordfører Erling Lenvik (Ap).

Det var det økonomiske aspektet som gjorde at steinen fra Støren ble valgt bort, ifølge ordføreren. Steinen fra Kina ble 1,8 millioner kroner billigere.

- Størengranitten ble vurdert seriøst, til tross for prisforskjellen. Til slutt ble det vurdert at forskjellen ble for stor, og at de pengene kunne komme godt med andre steder i prosjektet, sier Lenvik.

GRANITT: Steinen som blir brukt på GSK kommer helt fra Kina. Det ble billigst, forklarer ordføreren.