Takket være solid utbytte fra TrønderEnergi og lav rente, fortsetter melhusøkonomien å være på plussida.

Assisterende rådmann Morten Bostad var lite bekymret da han la fram tall om den økonomiske situasjonen i Melhus kommune overfor Melhus kommunestyre.

Millionoverskudd

I år forventes det et overskudd på sju millioner kroner mens det var budsjettert med 11 millioner kroner i minus. Økonomien ser lys ut for 2010 med hele 16 millioner kroner i overskudd. 2011 byr også på hyggelige tall om regnskapet blir slik det budsjetteres med, og det forventes et overskudd på fem millioner kroner.

Men så vil tunge lån slå inn for fullt, og de store lånene for å finansiere nye Buen og nye Lundamo skole vil for alvor slå inn i 2013. Derfor viser prognosene en million kroner i overskudd i 2012 og null i overskudd i 2013. Selv om tallene er godt på plussiden de fleste år, minnet assisterende rådmann om at overskuddet burde ha vært 18 millioner kroner per år om det skulle ha vært nok handlingsrom ved uforutsette utgifter.

- Vi har fått spørsmål fra andre kommuner om hvorfor det går bedre i Melhus enn hos dem, sa assisterende rådmann.

I tertialrapporten som ble lagt fram i kommunestyret, framheves ekstrautbytte fra TrønderEnergi på 13,2 millioner kroner, betydelig redusert rentenivå som gir 8-10 millioner kroner i reduserte renteutgifter, tiltakspakke fra regjeringa og økning i frie midler. Lånegjelda er høy i Melhus, men samtidig er rundt halvparten på flytende rente slik at kommunen kommer gunstig ut når lånerenta er lav. Derimot er dette risikabelt når lånerenta stiger kraftig.

REDNING: Melhus kommune er største eier i TrønderEnergi, og utbytte derfra går rett i kommunekassa.