60.000 kalkuner skal produseres i året i kalkunfjøset som bygges på Hølonda, og Aud Estenstad håper at veksten i forbruket av hvitt kjøtt fortsetter.

Etter det Trønderbladet får opplyst hos Melhus kommune, er kalkunfjøset på Hølonda det første i Melhus. Kai Ove Bjerkenås, sønn til Aud Estenstad og hans samboer Cecilie Åmot skal drive kalkunfjøset. Aud Estenstad og Svend Ove Nordli er også med i drifta.

Til Støren

Bjerkenås og Åmot er ansatt i eggklekkeriet i Soknedal, og nå har de lyst å starte for seg selv. Kyllingene til kalkunfjøset skal leveres fra Soknedal, og kalkunene skal leveres til Norsk Kylling. Kalkunene står i 12 uker i fjøset før de er klar til levering, og da er de sju-åtte kilo tunge.

- Det er stor etterspørsel etter hvitt kjøtt, og jeg håper det blir enda mer, sier Aud Estenstad mens hun skuer utover tomta der byggearbeidene er i full gang.

Hun har tatt over gården på Jåra, og hun ser fram til å passe og stellene kalkunene. På gården er det høner og haner som produserer egg til familiens bruk.

- Det er koselig å få benytte jorda og gården jeg har fått kjøpe. Jeg flyttet hit for to år siden, sier Aud som er vokst opp på gården.

Voldsom interesse for fjørfe

I Melhus kommune er det minst 20 fjørfehus, og interessen for å søke om bygging av nye ser ikke ut til å ha dalt.

Fagleder Kristin Riaunet i Melhus kommune opplyser at det er seks fjørfehus på Hølonda, ett på Øysand, tre på Rødde (to av dem er underveis), ett på Tranmæl, ett i Olastubakken, ett på Kvål, ett på Løksmyra, ett i Flå og fire på Lundamo. Kyllingshus skal bygges på Øyåsbakkan, og det er søkt om å få bygge ett til på Kvål.

Ruvende bygg

Fagleder Kristin Riaunet ser den voldsomme veksten i fjørfehus, og peker på flere utfordringer. Ei side er at husene nå blir lengre, og hus kan bli 14 ganger 90 meter. Da blir de godt synlige i terrenget.

- Utfordringa er å få til gode løsninger i kulturlandskapet. Landskapet er fellesgoder. Dessuten er det luktproblemer, og mange bor i områdene der fjørfehusene bygges. Vi kunne ha samlet byggene på industriområder, men da fjerner vi dem fra gården og det blir industri, sier Riaunet.

SATSER: Aud Estenstad og Svend Ove Nordli er medhjelpere når kalkunfjøset på Auds gård, skal reises.
TILSKUDD: For to år siden flyttet Aud Estenstad til barndomshjemmet, og nå satser familien på kalkunfjøs.
KYLLINGFJØS: Kyllingfjøs på Olastubakken på Gimse