Avtalen ble vedtatt av formannskapet før påske. Den innebærer vesentlige endringer i forhold til kommunestyrets opprinnelige vedtak fra 2005.

Harald Rognes fra Bygdefolkets liste (BFL) mener kommunestyret burde vurdert intensjonsavtalen, og mener ordfører Erling Lenvik (Ap) har kjørt saken på en måte som minner om maktarroganse.

- Både ufornuftig og ukorrekt

- Avtalen inneholder detaljerte planer for hvordan både eierforhold og utgifter skal fordeles mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Midtre Gauldal kommune. Planene er så detaljerte at det skulle bare mangle at alle får være med og bestemme. Å kjøre gjennom en slik sak uten å la kommunestyret få uttale seg er både ufornuftig og ukorrekt, mener Rognes.

Ifølge kommunestyrevedtaket fra 2005, da planene om kulturhus på Støren ble behandlet politisk første gang, skulle Midtre Gauldal kommune eie bygget i sin helhet. Gauldal videregående skole, som altså eies av fylkeskommunen, skulle leie lokaler av Midtre Gauldal kommune.

- Ordføreren går for langt

Den nye intensjonsavtalen sier at partene kun skal eie de delene de selv bruker, og spleise på felles arealer.

- Denne arbeidsformen, hvor planer legges før finansiering er på plass, er svært uheldig. I denne saken går ordfører Lenvik lenger enn hva kommunestyret har gitt ham tillatelse til. Vi kan jo ikke fordele areal før vi vet hva slags areal vi har å fordele, sier Rognes.

Kommunestyret avgjør til slutt

Men til tross for protester fra Rognes og senterpartiets Eli Moen, vedtok formannskapet intensjonsavtalen med sju mot to stemmer. Ordfører Erling Lenvik påpeker at det uansett er kommunestyret som har siste ord i saken.

- Det er snakk om en intensjonsavtale, altså ingen endelig bestemmelse. Det er slett ikke bare formannskapet og jeg som avgjør dette til slutt, hele kommunestyret vil være med når fordelingen mellom fylket og oss skal avgjøres. I praksis er denne avtalen kun et utgangspunkt for en senere diskusjon, sier Lenvik.

Les hele saken i papiravisa torsdag 12. april eller pdf-utgaven

PLANLAGT PÅ BASMOEN: Kulturhuset er planlagt å ligge på Basmoen. En av planene er å integrere Størenhallen og ungdomsskolen i kulturhusbygget.