Siden det dreier seg om 2000 av 3000 yrkesaktive, er det store tall. Ingrid Sjoner som sitter i gruppa Nye grep, og som selv driver firmaet Nye frisk fra sitt hjemmekontor, tror det er behov for bevisstgjøring. Hun er også styreleder i stiftelsen Kristin på Husaby. Nye grep ble dannet etter næringslivets dag i mars, og samler folk fra ulike bedrifter og Skaun kommune.

Næringshotell

14. november arrangerer Nye grep ei idesamling i Skaun rådhus, og hensikten med samlinga er å skape motivasjon for lokale arbeidsplasser. Sjoner forteller at målet med arbeidet som er startet, er å få til en næringshage. Den skal fungere som et næringshotell der folk kan leie kontor noen dager i uka.

- Vi begynner med folket, og bygger ikke først, sier Sjoner.

Gjelder flere

Pendling inn til Trondheim i stort omfang, er et fenomen som ikke gjelder bare Skaun. Alle kommunene rundt Trondheim preges av dette, og konsekvensene er flere. Bygdene tømmes for folk på dagtid, og mange gjør innkjøp i Trondheim framfor lokalt slik at nærbutikken sliter.

- Det er ei belastning for småbarnsforeldre at det er så langt hjem om noe skjer, og for noen er det stor slitasje at de må stampe i kø hver dag, sier Sjoner. Hun tror mange ikke er bevisste på at det er mulig å finne arbeidsplasser lokalt.