Klæbu bondelag inviterer til åpent møte onsdag kveld i Klæbu kulturhus. Temaet for samlinga er blant annet hvordan hurtige klimaendringer fører til avlingssvikt i store deler av verden, hvordan bruk av dyrkajord til bioenergi gir mindre areal til matproduksjon, samt at global velstandsøkning i India og Kina øker etterspørselen etter mat. Alt dette fører til kraftig økende matvarepriser i verden. Og hvordan vil dette påvirke bonden i Klæbu og andre steder i fylket? Hva med landbruket vårt, verdiskapingen og kulturlandskapet framover?

Det blir innlegg ved Svein Guldahl, styremedlem i Norges bondelag, og Bjørn Egil Flø, forsker ved senter for bygdeforskning. Til slutt blir det spørsmål og debatt.