Tor Flagestad er en av flere i Midtre Gauldal som nå tar til orde for å åpne for kraftutbygging av sideelvene til Gaula. Stortinget har vedtatt at Gaula med sideelver er verna. Noen av sideelvene går gjennom Forollhogna nasjonalpark.

- Jeg ønsker å starte en debatt om dette. Jeg vil ha en utredning som får fram fakta og ser på mulighetene for utbygging av sideelvene, sier Tor Flagestad.

- Bedre alternativ enn gasskraft

Tor Flagestad meiner vannkraftutbygginger er et av de beste alternativa: - Kraftprisen i Midt-Norge er en viktig grunn til at jeg meiner vi må ta denne debatten. Vi sitter på gode resurser sett i forhold til alternativene som gasskraftverk, vindmøller eller andre alternativ som måtte dukke opp. Det er ingen som kan by på mer naturvennlig kraftresurs enn det vi sitter på. Vi burde ha en moralsk forpliktelse til å trekke dette prosjektet inn i kraftdebatten, sier Flagestad engasjert. Han meiner det er bedre å bygge ut vannkraft heime enn å importere atom eller kullkraft fra utlandet.

Meiner kommunen vil tjene på utbygging

Kommunestyrepolitikeren trur samfunnet samla sett vil tjene på ei utbygging: - Alle kraftkommuner tjener store penger. Det er virkelig de kommunene som har det greit i dag. Det har noe med konsesjonspenger som de får frigjort. Ei slik utbygging har mange andre positive effekter med seg. En får plutselig en økt aktivitet og en får kultivert landskapet for anna virksomhet. En må også ha med seg at det er negative sider. Det er klart at skal en vinne noe så må det koste noe også. Det vil ha noen omkostninger. Det er leit nok for de som måtte tape, men her er jeg sikker på at gevinsten er ganske mye større enn tapene. Tapene går nok an å kompensere for de aller fleste.

- Stortingsvedtak kan omgjøres- Dette er et verna vassdrag, hvor realistisk er det egentlig å kunne bygge ut her? - Et stortingsvedtak gjelder bare til et nytt er vedtatt. Da vedtaket ble gjort var vernetanken veldig lett å få gjennomslag for. Tidene har forandra seg siden 70 og 80-tallet. Jeg trur en bør kunne ta opp igjen denne diskusjonen fordi det er ikke sikkert at alle de argumentene som naturvernerne fører, at de er gode argumenter nettopp for naturvern. Kanskje naturvernet også er tjent med dette i et globalt perspektiv.

- Fora er gyteplass for laks og ei slik utbygging vil jo kunne ramme laksebestanden? - Det har vist seg i lakseførende vassdrag at det ikke har hatt den skadevirkningen en trudde det ville ha. Jeg tenker på Orkla for eksempel. Her kan en regulere vannføringa i elva og det kan tenkes at en slik utbygging kan være med å sikre lakseføringen i elva. Det kan en utredning finne ut av.

- Det går an å spare strøm i stedet for å bygge ut. Opprusting av linjenett og sparetiltak blir ofte nevnt, hva trur du om det? - Det vil ikke hjelpe. Økningen i kraftforbruket har kommet for å bli. Kraftproduksjon har nok alltid vært et utrykk for resursskapning og er en forutsetning for vekst og utvikling. Det bidrar ikke nevneverdig om vi går med ullgenser og bruker sparepærer, sier Tor Flagestad

Får støtte på stortinget

Tor Flagestads tanker om å kunne åpne for mindre utbygginger i verna vassdrag får støtte av stortingsrepresentant Ola Borten Moe (Sp). Han meiner det er på tide å tenke nytt:

- Jeg vil åpne for at en kan se på forsiktige utbygginger av verna vassdrag. I dag betaler Norge faktisk Russland for å drive videre med gamle atomkraftverk så vi kan importere kraft. I dag er det en heilt anna teknologi en kan ta i bruk enn det en hadde til rådighet da vernevedtaka blei gjort for opp mot 40 år siden.