Næringsforeninga i Melhus vil ha jernbanens godsterminal til Melhus.

16. april inviterer NiT Melhus til åpent møte der temaet er "Godsterminal til Melhus – en god ide?" I invitasjonen legger ikke næringsforeninga skjul på at de ønsker å få den til Melhus.

- Vi synes det ville ha vært positivt med en godsterminal i Melhus, og vi ser ringvirkninger i forhold til arbeidsplasser. Det er vedtatt at det skal bygges ny godsterminal, og da er det greit at den blir på den her sida av byen. Dette vil også være en fordel i forhold til miljø, sier Elin Flisen, leder i NiT Melhus.

Melhus næringsforening ble for ei tid sida lagt ned, og i stedet ble det opprettet et fagråd under Trondheim næringsforening. Flisen er leder i fagrådet, og ellers har hun med seg Dag Runar Båtvik, Gerd Randi Eriksson og Viktor Tokle.

Lokalisering

- Hvor ser dere for dere at godsterminalen kan bygges?

- Vi har satt areal litt åpent, og det er derfor vi skal ha møtet for å få rede på hvor godsterminalen kan bygges, sier Flisen.

- Vil ikke en godsterminal legge beslag på mye dyrkamark?

- Jeg tror det kan være vanskelig ikke komme borti dyrkamark, og jeg tror politikerne må finne seg i å avse litt dyrkamark, sier Flisen.

SER FORDELER: - Vi synes det ville ha vært positivt med en godsterminal i Melhus, og vi ser ringvirkninger i forhold til arbeidsplasser, sier Elin Flisen, leder i NiT Melhus.