Harry Oldervik har drevet kiosken i knapt to år.

- Høye kostnader og for lite omsetning, forklarer han om årsaken til konkursen.

Regnskapet for 2007 viser et negativt årsresultat på 472.000 kroner for Melhuskiosken AS.

Les også: Flere går konk