Den knapt 500 meter lange veien for gående og syklister skal gå opp til den første avkjørselen ved Ringveien til Leirtaket byggefelt. Den bygges med et fylkeskommunalt tilskudd på 1.8 millioner kroner, penger som er bevilget fra trafikksikkerhetsmidler i fylket. Det skal også settes opp et tosidig rekkverk på samme måte som på Hovin og ved Meeggen på Melhus, dette for å spare dyrket jord ved å kunne minske avstanden mellom veien og gang- og sykkelveien.

- I tillegg kommer det et arbeid med legging av en vannledning, noe strømarbeid av E-verket og Telenor slik at totalkostnaden vil komme på rundt 2,5 mill. kroner, forteller virksomhetsleder Terje Klungerbo i Melhus kommune.

Arbeidet med denne gang- og sykkelveien var opprinnelig planlagt som et eget prosjekt som var tenkt realisert samtidig med utbyggingen av byggefeltet Varegga 3. Da dette feltet ennå ikke har kommet i gang ut fra at betydelige grunnundersøkelser må gjøres først, ble planene for gang- og sykkelveien hentet frem igjen i Melhus kommune.

- Vi fikk da dette tilskuddet fra trafikksikkerhetsmidlene i fylket, og arbeidet er planlagt ferdig innen utgangen av november, avslutter Klungerbo.

ETTERLENGTET: Byggingen av en ny gang- og sykkelvei fra E6 og langs Lyngenveien opp til Ringveien på Lundamo har i lengre tid vært sterkt ønsket og er nå i ferd med å bli en realitet.