Frivillige skal bidra til at flere slipper å flytte: – Det tok meg 17 måneder med turer inn og ut av rådhuset før jeg fikk byggetillatelse

foto