Har sendt ut farevarsel: - Kan bli vanskelige kjøreforhold

foto