Dette stedet har politikernes ønskedrøm for eldreomsorgen