Flyktet fra krig, og nå har de ett sterkt ønske

foto