FAU krever oppdaterte lærebøker i 2022, kommunen satser på 2023

foto