Flere hundre kom til halloween-feiring på Støren

foto