Grunnarbeid er i gang med å bygge miljøgata, og for tida er det blant annet kantstein som skal på plass.

Bilister og fotgjengere har ikke kunnet unngå å merke at opparbeiding av miljøgata i Melhus sentrum er i gang. Anleggsmaskiner gjør det tidvis smalt i gata, og pukken gjør det alt annet enn lett for barnevogntrillere og personer med rullator eller stokk å ta seg fram.

- Det er ikke egnet for rullator nå, men det vil bli meget egnet etterpå siden gata skal få universell utforming, sier Bernt Grande.

Jan Anders Rustad forteller at de er i gang med å sette ned kantstein. Drifta skal gå sin gang i hele sommer, men at det vil bli litt roligere i ferietida fordi det er færre folk på jobb da.

NOK Å GJØRE: Bernt Grande og Jan Anders Rustad er i gang med å legge kantstein.