Formannskapet i Midtre Gauldal har diskutert spørsmålet om eiendomsskatt. Flertallet i formannskapet er på glid for å åpne for utredning av skatten. Grunnen til det er at kommunen må kutte 20 millioner kroner hovedsakelig innen skole og eldreomsorg på tre år.

Ordfører Erling Lenvik sa at en måtte være i det minste åpen for å utrede hvor mye kommunen kan tjene på en eventuell eiendomsskatt.

Frp og Roger Refseth sa klart nei til skatten. Krf og Harald Buseth sa at en ikke bør innføre skatten før Melhus gjør det.

Senterpartiet uttalte at om folk hadde valget mellom eiendomsskatt eller kutt i kommunale tjenester, så ville de fleste velge eiendomsskatt.

Illustrasjonsfoto