- De har et forbedringspotensial, men prøvene viser ikke noe alvorlig eller noe som er skummelt for forbrukerne, sier Turid Christiansen Haines.

Prøver viser at det imidlertid ikke var noe galt med kjøttet som blir produsert på kyllingfabrikken på Støren. Distriktssjef i Mattilsynet i Turid Christiansen Haines sier funna det har gjort ikke er uvanlig for denne typen fabrikker.

- Våre målinger er gjort etter våre egne retningslinjer og anbefalinger. De har ikke brutt noen forskrifter, og dette er ikke noen krav som blir stilt, forteller distriktssjefen.

- Ikke farlig

- At dere har gjort funn som viser dårlig hygiene, kan det være farlig for forbrukerne?

- Nei, vi kan ikke si at dette er farlig på noen måte. Det er ikke uvanlig at en finner bakterier på ulike overflater i denne typen produksjonslokaler.

Prøvene ble tatt mellom januar og august i år. Det ble tatt 124 renholdsprøver. 84 prosent av prøvene fra kyllingslakteriet vurderes som for dårlig i forhold til standarden.

- Hvor alvorlig vil du si dette er?

- Vi bruker disse prøvene som et utgangspunkt om bedriften bør se på rutinene sine. Vi vurderer det til at det er et forbedringspotensial og at de må se på årsakene for å bedre rutinene, sier distriktssjef i Mattilsynet, Turid Christiansen Haines.

Arkivfoto