Nå lanserer de eget forslag som de mener vil spare kommunen nesten fire millioner kroner i året.

Foreldrene har fått professor ved Norsk senter for bygdeforskning, Reidar Almås, til å vurdere rapporten om skolestruktur. Almås gir rapporten som Midtre Gauldal kommune har bestilt fra RO-senteret flengende kritikk.

- Skjemmes av feilslutninger

Almås skriver: ”Rapporten skjemmes av feilslutninger, udokumenterte påstander og tvilsomme påstander om at forskning viser, uten kildehenvisning.” Almås sier videre at rapporten har direkte faktafeil. Han skriver at rapporten sier elever ved Singsås og Budal vil bruke på grensa av den anbefalte reisetida på 75 minutter en veg til Støren:

”Med det foreslåtte alternativ om en ungdomsskole vil 5 elever fra Budal og 9 elever fra Singsås få lengre reisetid enn 75 minutter. Rapporten inneholder dermed ei direkte feilslutning”. Videre skriver Reidar Almås: ”En slik rapport har avgrensa verdi, all den tid den ikke er skrevet av noen navngitt forfatter og i tillegg skjemmes av mangelfull dokumentasjon (..) En kan ikke begrunne sentralisering med å vise til en rapport som bygger sine konklusjoner på udokumenterte påstander og feilslutninger”.

Almås meiner blant anna at rapporten ikke har belegg for å hevde at ungdomsskoler ikke er like viktig for bygdesamfunna som barneskolene.

Påvirker debatten

Kristian Digre er foreldreleder ved Singsås skole og Martin Solberg er foreldreleder ved Budal skole. Sammen sender de nå brev med alternativt forslag til skoleløsning til alle politikere i Midtre Gauldal.

- Vi mener rapporten ikke er uavhengig og mangler kildehenvisninger, og det sier Reidar Almås mye om. Rapporten har ikke svart på det som er bestilt. Resultata fra de nasjonale prøvene ved de ulike skolene er utelatt. Når kvaliteten er det store spørsmålet så lurer jeg på hvorfor disse talla ikke er med. Vi savner også en medisinsk faglig vurdering av hva så lang skyss fører til, forteller foreldrene.

- Det er en tendensiøs framstilling av tallene. For å vise elevtall ved Singsås har de valgt 2017 som eksempel-år. Det er et unntaksvis nedgangsår i elevtall, sier Digre.

- At denne rapporten har så lite troverdighet stiller debatten i et nytt lys. Det gjør at politikerne ikke ene og alene kan støtte seg til rapporten, sier Solberg og Digre.

Les også: - Respektløst og udemokratisk

ALTERNATIV: Kristian Digre er foreldreleder ved Singsås skole og Martin Solberg er foreldreleder ved Budal skole. Sammen sender de nå brev med alternativt forslag til skoleløsning til alle politikere i Midtre Gauldal.