Marte Huke fra Ler er innstilt som neste års fylkeskunstner i Sør-Trøndelag.

Huke er født i Lørenskog, men vokste opp på Ler. Onsdag valgte et enstemmig fylkesting henne som fylkeskunstner for 2008. Marte Huke debuterte med lyrikksamlingen "Delta" i 2002, og fulgte opp med "Se sol" i 2004. Hun er utdannet fra Skrivekunstakademiet i Bergen.

Formålet med ordningen "Årets Fylkeskunstner" er å gi talentfulle profesjonelle kulturutøvere i etableringsfasen utviklingsmuligheter. Ordningen skal løfte fram lovende talenter som er i en startfase av sin kunstneriske karriere. Utmerkelsen består ikke av en ren pengegave, men er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og den aktuelle kunstneren vedrørende gjensidige tjenester.

Arkivfoto: Tor Arne Sæther