Latterliggjøring, mistenkeliggjøring og gjentatte ganger bruk av direkte trusler skal være opplevelser tillitsvalgte i Melhus kommune skal ha hatt ifølge et brev til administrasjonsutvalget.

Den tillitsvalgte som har skrevet brevet, ber om at hennes betraktninger legges fram for administrasjonsutvalget. Hun ønsker at utvalget skal se på arbeidsmiljøforholdene på rådhuset generelt og ved avdelinga arealforvaltning, og at forholdene undersøkes av en uavhengig og ekstern part.

- Blitt overkjørt

- Tillitsvalgt blir overkjørt i lønnsforhandlingene, tilsettingsprosesser er mangelfulle og strider med vedtatt regelverk, det skrives sjelden referat, det er utstrakt bruk av hersketeknikker (latterliggjøring, mistenkeliggjøring, bagatellisering, beskyldt for uprofesjonell håndtering, beskyldt for å ha en skjult agenda og gjentatte ganger bruk av direkte trusler, herunder bedt om å holde seg i ro), jeg er blitt bedt om å la være å representere ett av mine medlemmer, jeg har blitt bedt om å vurdere mitt verv som tillitsvalgt, skriver den tillitsvalgte.

Hun skriver også at lønnsforhandlingene i fjor slik de ble gjennomført, la grunnlag for en hel del misnøye. Videre viser hun til at det i april i år ble opplyst internt at ledelsen ønsker å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. Hun reagerer på at dette ikke ble drøftet med fagforeningene i forkant. De har satt spørsmålstegn ved objektiviteten og den enkeltes personvern. I brevet peker hun på at saken er forsøkt tatt opp internt, men at hun nå har sett seg nødt til å informere sin fagforening sentralt og be om bistand.

Trønderbladet har forsøkt å få kommentar til saken fra personalsjef Roar Dønheim, rådmann Roy J. Jevard, varaordfører Hallgeir Solberg, ordfører Erling Bøhle og hovedverneombud Tom Gustavsen, men uten hell.

- Alvorlig

- Hvis det er tilfelle det som står i brevet, er det veldig alvorlig. Mange i Melhus kommune har sluttet, og det er veldig beklagelig. Det viser at dette er alvorlig, sier Sigmund Gråbak (H) som er en av dem som har fått brevet fra den tillitsvalgte.

ØNSKER GRANSKING: En tillitsvalgt i Melhus kommune ønsker at administrasjonsutvalget skal se på arbeidsmiljøforholdene på rådhuset, og at forholdene undersøkes av en uavhengig og ekstern part.