Orkdal boligbyggelag førte regnskap for Melhus boligbyggelag og borettslagene, og gikk nylig konkurs. Bjarne Åmot, styreleder for Melhus boligbyggelag sier at de ikke har hatt noen tap på konkursen. Derimot er det behov for ny forretningsfører.

- Vi er i samtaler med vår søsterorganisasjon TOBB, og det var naturlig at vi snakket med dem. De kommer med et tilbud om forretningsførsel for oss, sier Åmot.

Finanskrisa har Melhus boligbyggelaget merket litt til ved at boligmarkedet er labrere. De har ingen boligprosjekter som skal selges for tida, men har en del planer.

- Akkurat nå står det stilt, men jeg regner med at vi kommer i gang igjen når vi har fått en avtale om forretningsførsel, sier Åmot.