- Vi mangler både økonomiske og menneskelige ressurser, sier ordfører Erling Lenvik.

I sommer sendte Utlendingsdirektoratet forespørsler til alle kommunene i landet om asylmottak. Bakgrunnen er stor økning i asylsøkere i 2008. Det er venta at det vil komme 15.000 asylsøkere til Norge i år totalt. I dag finnes det 11.253 asylplasser og myndighetene regner med at det vil mangle rundt 4000 asylplasser.

- Kommunen har ikke nok ressurser

Både ordfører og flere andre medlemmer av formannskapet signaliserte før formannskapsmøtet at de var skeptiske til asylmottak i Midtre Gauldal. De meiner kommunen rett og slett ikke har kapasitet til å ta i mot flere flyktninger.

- Det er de ressursene jeg føler vi mangler, både økonomisk og menneskelige. Mulighetene for å ta vare på de som eventuelt måtte komme føler jeg ikke er god nok. Det er viktig for både meg og formannskapet at om en skal opprette asylmottak må en kunne gi de som kommer et skikkelig tilbud.

- Kan vurdere asylmottak på nytt

Når situasjonen i kommunen har endra seg og økonomien har blitt bedre meiner Lenvik de bør vurdere asylmottaksspørsmålet på nytt:

- Det er ingen som helst uvilje til å se på muligheten for å ha et flyktningmottak i kommunen. Spørsmålet er mer hvilke muligheter en har for å gi de et godt tilbud som er viktig for meg. Har vi mulighet til å se på det senere så meiner jeg at vi absolutt bør se på det, sier Arbeiderpartiordføreren. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. Både Høgres Kristin Gunhildsøien og Frps Roger Refseth uttrykte støtte til ordførerens syn i formannskapsmøtet.

IKKE ASYLMOTTAK: Formannskapet vedtok enstemmig at Midtre Gauldal kommune ikke skal opprette asylmottak. Fra venstre varaordfører Kristin Gunhildsøien (H) og ordfører Erling Lenvik (Ap).