Midtre Gauldal kommune har klart å snu minus til pluss, og forventer i år et overskudd på over 32 millioner kroner.

Per andre tertial kunne kommunen konstatere et overskudd på 30,6 millioner kroner. Økonomisjef Daniel Kvisten tror de gode tidene vil fortsette.

– Vi har en matematisk prognose på 32,6 millioner kroner på slutten av året. Med mindre børsen faller sammen igjen, noe som må anses som usannsynlig, tror jeg vi kommer til å ende opp rundt der, sier Kvisten fornøyd.

– Spesielt år

I fjor var situasjonen en annen. Da hadde kommunen et underskudd på 29,6 millioner kroner. Merforbruket var på hele 14 millioner kroner, og verdien av kommunens pengeplasseringer krympet også kraftig. Det er først og fremst avkastning på pengeplasseringene som gjør at årets bilde ser helt annerledes ut. Ved utgangen av september var gevinsten fra pengeplasseringene 23 millioner kroner, og verdien på kommunens formue var 213 millioner.

– 2008 var et meget, meget spesielt år. Når en har så mye penger på børs som det vi har, vil det kunne svinge mye, sier Kvisten.

Han sier at administrasjonen har begynt å snakke om hvordan kommunen bør plassere pengene sine, og sier at det er ting som tyder på at kommunen ikke tåler de store svingningene børsen kan gi.

Har hatt doble kostnader

Selv om det generelle bildet ser mye lysere ut nå, har kommunen utfordringer når det gjelder drift. Her er det pleie og omsorg som skiller seg ut med et merforbruk på rundt seks millioner kroner.

– Vi har bedre kontroll på merforbruket i år enn i fjor, men det er fortsatt utfordringer, sier økonomisjefen.

I juni 2008 ble det skissert tiltak som skulle få bukt med merforbruket, men omorganiseringsprosessene har tatt lengre tid enn forventet.

– NY TID: – Det er en helt annen tid å være økonomisjef på nå i forhold til i fjor, sier økonomisjef Daniel Kvisten. Han er godt fornøyd med at den økonomiske situasjonen har snudd seg for Midtre Gauldal kommune. Arkivfoto: Øystein Windstad.