Melhusrådmann Roy Jevard angrer ikke på at han lot ledergruppa på 20 personer få vaksine mot svineinfluensa selv om de ikke tilhører risikogruppa. Lederne fikk vaksina gratis, mens innbyggerne må betale 150 kroner pr. dose.

I torsdagsavisa skrev vi om at rådmannen sørget for at ledergruppa sist mandag fikk vaksine. Rådmann Roy Jevard sier at det ikke kom noen reaksjoner da dette ble kjent gjennom Trønderbladet, men fredag eksploderte saken i medai da NRK kjørte saken på topp i rikssendingene. Rådmannen har fått kritikk av Folkehelseinstituttet for at han lot personer som ikke tilhører ledergruppa å få gå foran.

Forsvarer

- Jeg angrer ikke på at jeg gjorde det. Beskjeden fra Folkehelseinstituttet har vært å vaksinere nøkkelpersoner. De som fikk, har lederansvar og sitter i beredskapsgruppa. Kommunelegen hadde ingen innsigelse mot at de skulle få vaksina, og jeg gjorde dette i beste mening. Alle de gravide og de prioriterte har fått vaksine, og jeg har ikke hørt om at noen er fortrengt. Dette er storm i vannglass, sier Jevard.

Sist mandag bestemte rådmannen at ledere skulle få vaksine, og siden det er ti doser i hvert glass med vaksine, fant han ut at alle de 20 i ledergruppa skulle få. Blant dem som fikk var kutlursjefen, teknisk sjef, ledere for barnehager og rektorer. Jevard har bestemt at ingen av de 20 skal betale de 150 kronene resten av innbyggerne må betale når de skal vaksineres.

Ikke politikere

Verken ordfører eller varaordfører ble spurt om de ville ha vaksine.

- Ordføreren og varaordføreren er ikke i beredskapsteamet. Jeg må ha folk som er oppegående. De vaksinerte kan brukes døgnet rundt, og er fritatt fra arbeidsmiljøloven. De er også med i kriseteam, og skal for eksempel rykke ut ved ulykker. Jeg har totalansvar for at samfunnet skal fungere, og hjulene skal holdes i gang, sier Jevard.

- Vil ansatte i barnehager og skoler få vaksinen dekket av kommunen?

- Vi får komme tilbake til det. Det kommer ny mengde vaksiner i neste uke, sier Jevard.

Rådmannen sier at det er uklart når det blir massevaksinering fordi kommunen ikke har fått beskjed om når det kommer flere vaksinedoser. Kommer det bare 1000 om gangen, mener han at det må bli oppsamlingsgrupper. Melhus kommune har nesten 15.000 innbyggere, og har bare fått 1000 doser hittil.