- Matteboka er jo nesten like gammel som meg, sier Veronica Jonnhynesen Torve ved Lundamo ungdomsskole.

Veronica går på åttende trinn,og har mattebok fra 1997. Like ved henne sitter Ingrid Elise Krogh Dahl som også har like gammel mattebok.

Inspektør Ingrid Dahl sier at skolen har manglet bøker, men at rektor har kjøpt inn mange bøker for å komme a jour.

Dyrt med bøker

- Ei bok koster utrolig mye, og det er ikke bare å kjøpe nytt. Vi har ikke penger til det. Skolen har forsøkt å låne hos andre skoler, sier Dahl.

Bokmangelen skyldes i stor grad en taklekkasje i fjor. Nesten alle bøkene til tiende trinn var satt inn på et mindre rom som nylig var blitt bonet. Imidlertid kom det regn gjennom taket, og nesten alle bøkene ble ødelagt. To ganger lekket det vann inn. Taket er forsøkt reparert, men er ikke blitt tett. Dahl forteller at forsikringsselskapet nektet å dekke tapet.

Men læreboksituasjonen ved Lundamo ungdomsskole er blitt vesentlig bedre ettersom rektor har kjøpt inn nye bøker så langt det har latt seg gjøre.

- Vi følger Kunnskapsløftet, og vi jobber etter læreplanen selv om bøker er fra 1997, sier Dahl.

GAMLE: Ingrid Elise Krogh Dahl og Veronica Jonnhynesen Torve går på åttende trinn, og har mattebøker fra 1997.