ORDFØREREN: - Det er ikke fare for at marmoren gulner som i operaen, og vi velger stein fra Kina fordi marmor fra Berkåk ikke holder mål, sier Erling Bøhle som er tilhenger av internasjonalt samarbeid.

Miljøgata i Melhus skal belegges med marmor fra Kina, og ordfører Erling Bøhle er svært glad for at et flertall i formannskapet støtter at den solide investeringa finansieres med bomstasjoner på gamle og nye E6.

- Jeg er også glad for at flertallet støtter at vi betaler reise, opphold og lønn til innbyggere i vår vennskapskommune Taveta i Kenya for å utføre jobben. Dette er solidaritet i praksis, og vil bety mye for vårt framtidige vennskapssamarbeid.

Bøhle forteller at en delegasjon fra Melhus kommune bestående av ordfører, varaordfører, rådmann, assisterende rådmenn og rådmannens utvalgte fra rådmannens stab vil reise til Taveta for å plukke ut de rette til å utføre jobben. Selv kunne han tenke seg å få ordføreren fra Taveta oppover i samme slengen slik at de kan drøfte andre samarbeidsformer.

Det er like før miljøgata skal bygges, og flertallet i Melhus formannskap ønsker å gjøre en skikkelig jobb. Gata blir derfor belagt med marmor.

Gulner ikke

- Det er ikke fare for at marmoren gulner som i operaen, og vi velger stein fra Kina fordi marmor fra Berkåk ikke holder mål, sier Bøhle som er tilhenger av internasjonalt samarbeid.

Belegging med marmor av ypperste kvalitet koster naturlig nok penger, og flertallet i formannskapet er blitt enige om å sette opp bomstasjoner på ny og gammel E6 slik at ingen kan snike seg unna.

- Vi fant ut at bompenger var mer rettferdig enn å fordoble den planlagte eiendomsskatten, forteller ordføreren oppglødd.

Han regner med kraftige reaksjoner på bomstasjonene, og det særlig siden flertallet av politikerne vil ha bompenger for å finansiere ny E6 som formannskapet jobber for å finne trase for.

Oppbrakt

Under formannskapsmøtet tirsdag ble opposisjonsleder Johan Lund Furunes (Frp) så oppbrakt over nyheten at han ikke fant ord.

Ord finner derimot Sigmund Gråbak (H).

- Jeg er oppbrakt over å se at ledelsen i Melhus kommune ikke har noe respekt for arbeidsledigheten i anleggsbransjen lokalt. Jeg kommer til å reise en interpellasjon ved første anledning der jeg tar tak i dette. Da vil jeg komme med sterk kritikk og mistillit mot ordfører og rådmann, sier Gråbak.

Han er ikke redd for å reagere sterkt, og han viser til at det ikke er lenge siden han reiste en annen interpellasjon for å sette fingeren på kritikkverdige forhold i Melhus kommune.

MILJØGATA: Skisse av den planlagte miljøgata.
OPPBRAKT: - Jeg er oppbrakt over å se at ledelsen i Melhus kommune ikke har noe respekt for arbeidsledigheten i anleggsbransjen lokalt, sier Sigmund Gråbak (H)